Zakony rycerskie

Zakony, które działały jako rycerskie, czyli miały one charakter zbrojny działają nadal, ale obecnie mają one znacznie inny charakter. Zakon kawalerów mieczowych czy maltańskich to zakony, które działają na całym świecie, ale są one miejscem przede wszystkim skupiającym osoby świeckie, które poprzez działania zakonu mogą się spotykać oraz podejmować wspólne działania, które dotyczą często wspierania dzieci w ramach edukacji, a przede wszystkim dzieci z biedniejszych rodzin, czy też działań realizowanych w ramach różnego rodzaju fundacji. Natomiast w okresie średniowiecza działania ze strony rycerskich zakonów miały na celu obronę wiary. Dotyczyło to przede wszystkim działań obronnych przed innowiercami, ale równie działań zaczepnych. Wiele takich działań zbrojnych prowadziło do całkowitego zniszczenie pogan z danego regionu. W tym względzie zakony rycerskie stawały się również jednymi z najbardziej potężnych zakonów w ramach kościoła, gdyż mogły uzyskać dodatkowe dochody, które bezpośrednio pochodziły z łupów wojennych.

Podobne wpisy