Początki i rozwój zakonów

Pierwsze zakony, które miały duże znaczenie dla funkcjonowania kościoła w Europie powstawały we wczesnym średniowieczu. W tym okresie zakony miały również bardzo duże oddziaływanie dla poszczególnych krajów. Wynika to między innymi z faktu, że zakony skupiały wybitne osoby świeckie, które jednocześnie w ramach działań zakonu miały bardzo dużą swobodę w zakresie podejmowania działań edukacyjnych czy naukowych. W ten sposób w zakonach powstały pierwsze koncepcje dotyczące realizowania programów edukacyjnych w szkołach czy też rozwijały się również takie zasady jak metoda naukowa, które znów miały olbrzymi wpływ na rozwijanie się poszczególnych dziedzin naukowych na ternie całej Europy. Z tego powodu w początkowych okresach rozwoju zakonów były one jednymi z najważniejszych ośrodków intelektualnych, które wpływały na działanie zarówno innych ośrodków intelektualnych w krajach europejskich, ale również kształtowały zarówno dogmaty w kościele, jak zakon franciszkański czy też podejmowały również polemiki religijne, które doprowadziły do rozwoju chrześcijańskiej religii.

Podobne wpisy