Kameduli

Święty Romuald był twórcą zakonu kamedułów. Został on utworzony albo w roku 1012 albo w 1027 roku. Reguła zakonów kamedułów opiera się na regule świętego Benedykta z Nursji. Jest to reguła bardzo surowa. Kamedułów pod względem surowości reguły wyprzedzają tylko kartuzi, których znaleźć można w Wielkiej Kartuzji we Francji. W Polsce są dwa klasztory kamedułów, czyli tak zwane eremy – pustelnie. Jest to zakon pustelniczy. Pomimo, że kameduli żyją blisko siebie, mieszkają w osobnych domkach (pustelniach, eremach), spotykają się na wspólnych modlitwach, ale jedzą w swoich domach, mają obowiązek milczenia, czyli tak naprawdę żyją w samotności, sam na sam z Bogiem, milcząc i kontemplując. Jeden z eremów znajduje się w krakowskich Bielanach i zamieszkuje w nim już zaledwie kilku kamedułów. Powołań do kamedułów jest niestety mało, bo nie każdy jest w stanie zrezygnować z dóbr doczesnych po to, by żyć sam na sam z Bogiem w zakonie o tak surowej regule. Każdy jednak może zgłosić się na tygodniowy okres rozeznania powołania.

Podobne wpisy