Jak działa zakon?

Zakony są kojarzone z chrześcijaństwem, co przede wszystkim wynika z faktu, że w krajach europejskich zakony miały bardzo duże znaczenie. Dotyczy to przede wszystkim okresu średniowiecznego, gdzie zakony w największym stopniu wpływały na rozwój nie tylko religii, ale również nauki oraz edukacji w krajach europejskich. Jednocześnie bardzo ważne jest również to, że zakony współcześnie również mają w zakresie misji kościoła ważne miejsce a także mają one znaczenie również w zakresie działań podejmowanych w ramach poszczególnych społeczności. W tym względzie bardzo ważne jest między innymi prowadzenie różnego rodzaju ośrodków począwszy od tych zajmujących się edukacją czy nauką, jak różnego rodzaju instytuty aż po kościoły, które prowadzone są przy zakonach i mają duże znaczenie dla wielu wiernych ze względu na często znacznie bardziej otwarty charakter działania w stosunku do kościołów przy parafiach. Zakonnicy zajmują się zarówno realizowaniem misji poza zakonami, ale w wielu zakonach podejmowane są jedynie działania kontemplacyjne.

Podobne wpisy