Działania pierwszych zakonów

W ramach działania pierwszych zakonów z jednej strony były to zakony, które przede wszystkim skupiały się na kontemplacji religii a z drugiej strony były również takie zakony, które zajmowały się również działaniami mającymi na celu edukowanie zakonników, czyli przede wszystkim osoby świecki. W bardzo szybkim czasie pojawiały się osoby świeckie również z bogatych osób, które decydowały się na naukę w zakonach, która była na najwyższym poziomie zarówno w czasach wczesnego jak też późnego średniowiecza. Dopiero pojawiania się pierwszych świeckich uniwersytetów doprowadziły do sytuacji, w której rola zakonów w nauce oraz edukacji traciła na znaczeniu. Jednak w pierwszym okresie zakony w chrześcijańskim świecie były również ośrodkami, które pozwalały gromadzić bardzo duże środki finansowe, które przede wszystkim były środkami od bogatych osób, które decydowały się na zapewnienie środków finansowych w zamian za kształcenie dzieci. W ten sposób zakony były najbogatszymi ośrodkami w pewnym momencie w ramach niemal całego kościoła.

Podobne wpisy