Działalność zakonów

Struktury religijne jakimi są zakony istnieją od wielu tysięcy lat. Jedne z najstarszych zakonów działających na świecie związane są z kulturą chińską oraz religiami, które tam się rozwijały a także kulturą indyjską. Obecnie zakony działają na całym świecie i jako zamknięte struktury mają bardzo różnorodne formy działania. Z jednej strony mamy do czynienia z zakonami, które są zamknięte i mają przede wszystkim charakter kontemplacyjny. Z drugiej strony działa również wiele zakonów, które prowadzą również wiele misji edukacyjnych, pomocy najuboższym. Zakony europejskie najintensywniej rozwijały się z zakonów rycerskich, które zdobywały znaczne środki finansowe prowadząc również działania zbrojne. Obecnie zakony działają w ramach bardzo różnych religii a wiele europejskich zakonów działa również w ramach misji ewangelizacyjnych, które realizowane są poza terytorium Europy. Jednocześnie zakony są zarówno zakonami dla mężczyzn jak też kobiet. W przypadku zakonów kobiecych nie ma łączenia święceń kapłańskich z byciem członkiem zakonu.

Podobne wpisy